Работилница за примената на Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната

Работилница за примената на Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната

Работилницата се одржа на 30.05.2017 во просториите на ПАКТИС. На работилница беше анализиран постоечкиот Закон за одредување на на видот и одмерување на висината на казната, од страна на адвокати кои се соочуваат со предмети поврзани со Законот.