Отворени денови на ПАКТИС за промоција на младинскиот активизам