Дива депонија: Локација 4 / 2018

Локација: Оваа дива депонија се наоѓа во близина на Железничката станица во Прилеп. Отпадот се протега од левата и десната страна покрај патот.

Координати: : 41.344243, 21.537539

Површина: 50 м2

Кубикажа: 20 м3 отпад.

Вид на отпад: Цврст комунален отпад, пластика, амбалажен отпад, електронски отпад, градежен отпад.