Дива депонија: Локација 3 / 2017

Локација: Оваа дива депонија се наоѓа во близина на автопатот А3 Прилеп – Битола. Отпадот се протега од левата и десната страна покрај патот.

Координати: 41.335885, 21.568606

Површина: 80 м2

Кубикажа: 30 м3 отпад

Вид на отпад: Цврст комунален отпад, пластика, амбалажен отпад, електронски отпад, градежен отпад.