Дива депонија: Локација 2 / 2017

Локација: Оваа дива депонија се наоѓа во близина на патот за село Оревоец. Отпадот се протега од левата страна покрај патот.

Координати: 41.371079, 21.620009

Површина: 60 м2

Кубикажа: 30 м3 отпад

Вид на отпад: Цврст комунален отпад, пластика, амбалажен отпад, електронски отпад, градежен отпад