Дива депонија: Локација 1 / 2017

Дива депонија: Локација 1 / 2017

Локација: Оваа дива депонија се наоѓа во близина на кружниот тек на излезот од градот кај бензинската „Салида“. Отпадот се протега од левата страна покрај патот. Одма до мостот на патот кој води за Волково село.

Координати: 41.32876, 21.557171

Површина: 40 м2

Кубикажа: 20 м3 отпад

Вид на отпад: Цврст комунален отпад, пластика, амбалажен отпад, електронски отпад, градежен отпад