ГРАЃАНИТЕ ЗА МАКЕДОНИЈА

Здружение центар за стратегии и развој ПАКТИС пристапува кон коалицијата ГРАЃАНИТЕ ЗА МАКЕДОНИЈА, затоа што не е ни предизборна коалиција, ни коалиција за освојување на власта.
Коалицијата ГРАЃАНИТЕ ЗА МАКЕДОНИЈА е коалиција за освојување на слободата, демократијата и владеењето на правото.