Проекти

 • Активирај се против омразата и лажните вести

  Проектот има за цел да ја едуцира пошироката јавност, особено младите во областа на говорот на омраза и лажните вести, како и за негативните импликации врз развојот на младата популација ....

  Повеќе
 • Јакнење на капацитети

  Граѓанската иницијатива има за цел да го подобри имиџот на невладиниот сектор и ПАКТИС како дел од истиот во локалната заедницастовремено, иницијативата ќе ја поврати мотивацијата на граѓанските активисти и младинското јадро во организацијата, после зачестените притисоци од страна на јавните институции врз невладините организации....

  Повеќе
 • Институционална поддршка

  Реорганизација на статутот и опфатот на делување на ПАКТИС,..Спроведување на детална анализа и опсервација на новиот Закон за одредување..., Промоција на младински активизам и актуелизирање ...

  Повеќе
 • Подобрување на управувањето со отпад во Прилеп

  Во рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско општество и поддршката за граѓански организации што дејствуваат како демократски јадра во нивните заедници, Здружението Центар за стратегии и развој ПАКТИС од Прилеп, започна да го спроведува проектот „Подобрување на управувањето со отпад во Прилеп“...

  Повеќе
 • Лидери на заедницата

  Проектот „Лидери на заедницата“ има за цел да ги поттикни младите во Општина Прилеп да бидат проактивни во справувањето со локалните проблеми на заедницата. Проектот ќе произведи 10 млади лидери од Општина Прилеп, професионално обучени и усовршени да работат на општествените проблеми...

  Повеќе
 • Младински Фронт

  Младински Фронт е иницијатива за зголемување на јадрото од млади луѓе, кои од секаков аспект (јавен, истражувачки, едукативен, општествено-политички, граѓански, социо-економски), ќе се занимаваат со проблемот на високата стапка на невработеност помеѓу младите во Прилеп и Р. Македонија и нивното иселување надвор од државата како последица на тоа....

  Повеќе
 • Систем на алтернативни мерки со посебен осврт на состојбата на имплементација во Општина Прилеп

  Во рамките на грантовата шема Мрежа 23, Здружението Центар за стратегии и развој Пактис од Прилеп, го спроведува проектот „Систем на алтернативни мерки со посебен осврт на состојбата на имплементација во Општина Прилеп“...

  Повеќе
 • Иницијатива - Обнова на споменикот кај Дабница

  Центарот за стратегии и развиј „ПАКТИС“ – Прилеп, како дел од проектот „Граѓански активатор“ на здружението „Плоштад слобода“ – Скопје, покрена иницијатива за акцентирање на проблемот со спомен обележјето од „Масакрот кај Дабница“ близу Прилеп и потребата од негово обновување, реставрирање и уредување...

  Повеќе
 • Спроведен тренинг за „Истражувачки алатки“

  Здружението Центар за стратегии и развој – ПАКТИС во соработка со Младински образовен Форум – МОФ, на 29-ти и 30-ти Ноември, 2014 година, организираше дводневен тренинг на тема „ Истражувачки алатки“. Обуката ја поминаа 20 млади лица, кои се стекнаа со основните вештини за спроведување на квалитативно...

  Повеќе
 • Работилница: Пописот е демократија, а не само етничка бројка!

  На 14 мај 2014 во просториите на Здружение Центар за стратегии и развој Пактис од Прилеп, се одржа работилница на тема “Пописот е демократија, а не само етничка бројка“. Оваа работилница е оджана во рамките на истоимениот проект кој го спроведува НВО Инфоцентар во партнерство со Македонскиот центар..

  Повеќе
 • Промоција на Граѓански Активатор

  Во просториите на Центарот за стратeгии и развој ПАКТИС-Прилеп, се промовираше прирачникот кој беше изготвен во рамки на проектот на здружението Плоштад Слобода „Граѓански активатор“, а истовремено се оддржа работилница и едукација за содржините од прирачникот и детектирање на проблеми кои може да се решат со граѓански/комуникациски методи...

  Повеќе
 • Работилница: Разумот во ситуација кога општеството се наоѓа во слободен пад

  Настанот е дел од проектот ЖИВИ БИБЛИОТЕКИ: архиви на граѓанска непослушност - долгорочен кураторски проект кој подразбира процес на собирање и дистрибуирање на литература која се однесува на граѓанска партиципативност, активност и реакција по пат на донации од индивидуалци, претставници на невладиниот сектор и организации и здруженија кои се согласни да делуваат во насока на градењето на отворено и современо демократско општество....

  Повеќе

Проекти