Партнери и Донатори

 • Фондација за Отворено Општество

  Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ) е основана во 1992 година како претставништво на странско лице, а во 1999 година ...

  Линк...
 • United States Agency for International Development

  USAID is the lead U.S. Government agency that works to end extreme global poverty and enable resilient, democratic societies...

  Линк...
 • Цивил - Центар за слобода

  ЦИВИЛ – Центар за слобода (во понатамошниот текст само ЦИВИЛ) e непрофитно здружение на граѓани, формирано со слободно...

  Линк...
 • Хелсиншкиот комитет

  Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија (Комитетот) е невладина организација за промоција и заштита...

  Линк...
 • Институт за европска политика

  Мисијата на ЕПИ е преку високо квалитетни истражувања и предлози за европски политики да обезбеди основа за дебата...

  Линк...
 • European Union

  The EU provides funding for a broad range of projects and programmes covering areas such as...

  Линк...
 • “8-ми Септември“ / Inicijativa qytetare "8 Shtatori"

  Граѓанската иницијатива “8-ми Септември“ се залага за минимален достоинствен приход за социјално загрозените семејства....

  Линк...
 • Плоштад Слобода

Проекти